فروشگاه لوازم خانگی نورکالا

دسته بندیهیچ کالایی در سبد خرید شما موجود نمی باشد.
مارک ها
ترازوی حمام 9008 کمری

ترازوی حمام کمری EB9008 دقت در توزین 50 گرم با جنس بدنه ...

سبد خرید
0 تومان

ترازوی حمام 65 سرجیو

ترازوی وزن کشی سرجیو SWB-65 امکان نشان دادن وزن تا ۱۸۰ کی ...

سبد خرید
0 تومان

ترازوی حمام 9313 کمری

ترازوی حمام کمری EB9313 ظرفیت 200 کیلو گرم و امکان رویت نما ...

سبد خرید
0 تومان

ترازوی 131 فلر

ترازوی فردی الکترونیکی فلر BAP 131 MB/MW کفه ی ترازو با پوش ...

سبد خرید
0 تومان

ترازوی فردی 225 الکترونیکی فلر

ترازوی فلر BAP 255 D ترازوی فردی الکترونیکی با ظرفیت 200 کی ...

سبد خرید
0 تومان

ترازوی فردی 210 الکترونیکی فلر

ترازوی فردی فلر BAP 210 D ظرفیت 200 کیلوگرم و مجهّز به سیست ...

سبد خرید
0 تومان

ترازوی فردی 222 الکترونیکی فلر

ترازوی فلر BAP 222 D ظرفیت 180 کیلوگرم با دقت 100 گرم و صف ...

سبد خرید
0 تومان

ترازوی حمام دیجیتال 6297 ویداس

ترازوی حمام ویداس VI-6297 بدون نیاز به باطری (قدرت خورشید ...

سبد خرید
0 تومان

ترازوی حمام دیجیتال 6293 ویداس

ترازوی حمام دیجیتال ویداس VI-6293

سبد خرید
0 تومان

ترازوی حمام دیجیتال 6294 ویداس

ترازوی حمام دیجیتال ویداس VI-6294 با صفحه شیشه ای 8 میلیم ...

سبد خرید
0 تومان